2010. szeptember 13., hétfő

Kommentár az új BA-tanegységlistákhoz

A most kezdődő szemeszterben fontos változások lépnek életbe a BA-szintű képzésben. Ezek a változások felmenő rendszerben lépnek érvénybe, tehát elvben csak azokat érintik, akik most ősszel kezdik meg egyetemi tanulmányaikat. Mindazonáltal a másodéveseknek (azoknak, akik most nyáron nyertek felvételt a művészettörténet szakirányra vagy minorra) is érdemes tudniuk róluk, mert az átmenet nehézségeivel kisebb vagy nagyobb mértékben ők is fognak találkozni. E változások a következők:

1. Megszűnik a művészettörténet specializáció. A most második évüket kezdők számára ez azt jelenti, hogy el tudják végezni a specializációt, de fontos, hogy ezeket (tehát az MSP kódjelű) tárgyakat teljesítsék az ajánlott félévben, mert később már nem lesznek külön kurzusként meghirdetve, és nem lehet mindegyikhez ekvivalenciát kijelölni. Az elsőéveseknek, akik művészettörténet szakirányra készülnek, más tudományágból kell minort választaniuk.
A specializációval az elmúlt évek tapasztalatai szerint túlvállalta magát az Intézet. A megszűnése nyomán felszabaduló oktatói kapacitást arra szeretnénk felhasználni, hogy a szemináriumokon több párhuzamos csoportot indítsunk, és így racionalizálódjanak a szemináriumi létszámok.

2. A szakirány és a minor tanegységlistáját nagy mértékben átalakítottuk. Az új tanegységlisták már megtalálhatók az intézeti honlapon, a szakirányé itt, a minoré pedig itt.
Az elsőévesek évkezdését illetően ez egyetlen különbséget jelent az előző évekhez képest: az Antik művészet előadás, amely korábban a specializáció része volt, átkerült a szakirányos tanegységlistába (BBN-MŰV-230-as kódon), és a felvételét az első félévben ajánljuk. Ha valaki, aki eddig nem tette, ezt olvasván mégis szeretné most felvenni ezt az órát, még megteheti, hiszen nincsen létszámkorlát. Ha nem veszik fel, akkor sincsen semmi gond, mert a tanegység nem tartozik a bemeneti tárgyak közé, így jövő ősszel is elvégezhetik, sőt, amennyiben meg tudjuk oldani, szeretnénk a következő, tavaszi szemeszterben is meghirdetni.
Az Építészettörténeti proszeminárium (BBN-MŰV-110) egy előadást helyettesít. A jövőben a régi Proszemináriumhoz (amely most a Képzőművészeti proszeminárium címet kapta) hasonlóan valóban szemináriumként lehet majd elvégezni, a mostani, átmeneti évben azonban a korábbi gyakorlattal egyezően előadásként tartjuk meg, és jegyet is a hagyományos módon, zárthelyi dolgozatokkal, illetve vizsgával lehet szerezni.

A tanegységlista megváltoztatása automatikusan szükséges volt már a specializáció megszűnése miatt is: át kellett menteni a szakirányra pár művészettörténeti területet, amely korábban csak a specializáción volt képviselve. Emellett azonban igyekeztünk átfogóan értékelni az elmúlt évek tapasztalatait, és felhasználni őket az új tanegységlistában. Az alábbiakban néhány fontosabb változást, okaikat, hozzájuk fűzött reményeinket soroljuk fel:

▪ Összességében igyekeztünk a tanegységlistát letisztultabbá, áttekinthetőbbé tenni. Megszűnnek a 15 órás tanegységek, a kéthetente tartott órák. Az egyes előadások által lefedett területek egymáshoz viszonyított határai világosabbak lettek. Ez azért fontos, mert a jövőben a korszakspecifikus előadások vizsgái egyúttal a régi szigorlatokéval összehasonlítható szerepet is játszanak majd: a BA-záróvizsga, illetve az MA-felvételi irodalomjegyzékét pontosan fel fogjuk osztani az egyes előadások között, és a vizsgáztató az előadások anyagán kívül ezt is számon fogja kérni. Az elsőévesek mostani, őszi, propedeutikus előadásait ez még nem érinti, de számíthatnak rá, hogy a közeli jövőben elérhető lesz a bibliográfia előadások szerinti felosztása. Azt reméljük ettől az újdonságtól, hogy a BA-záróvizsgára és az MA-felvételire való felkészülés így kisebb megterhelést jelent majd, meg persze hogy jobb lesz ezeken a hallgatók teljesítménye.

▪ A művészettörténész-képzés mindig olyan tanegységlisták örve alatt zajlott, amelyek ajánlott curriculumokba voltak rendezve. Ez azonban általában nem jelentette azt, hogy a tanegységeket csak a javasolt sorrendben lehet elvégezni. A magunk részéről arra buzdítunk minden hallgatót, hogy főleg a szemináriumok felvétele során ne csak azt vegye figyelembe, hogy mit javasolunk az adott szemeszterre, hanem azt is, hogy az adott szemeszter kínálatában mi az, ami igazán érdekli. (Ez természesen tanulmányaik második és a harmadik évére vonatkozik.) Ha példaul harmadik szemeszterét járván nem talál olyan középkori szemináriumot, amely kellően lázba hozza, de azt reméli, hogy következő alkalommal lesz ilyen, illetve ha ugyanebben a szemeszterben különösen felkelti az érdeklődését egy felsőbbéveseknek meghirdetett tárgy (például egy modern témájú szeminárium), akkor érdemes lehet cserélni. Ennek elvi akadálya eddig sem volt, azonban a gyakorlatban nagyon megnehezítette, szinte lehetetlenné tette, hogy miközben csak két évet töltenek a szakirányon, a szemináriumok csak az őszi vagy a tavaszi félévekben vannak meghirdetve, tehát csak két lehetőségük van az elvégzésükre. Több módon is próbálunk ezen segíteni:
Egyrészt BBN-MŰV-430-as kódon találnak az új tanegységlistában egy szabadon választható szemináriumot. Ezt az egyébként is meghirdetett középkori, kora újkori vagy 19–20. századi szemináriumok közül kell kiválasztani, tényleg teljesen szabadon. Ha utánaszámolnak, akkor az fog kijönni, hogy ez sokkal jelentősebb mértékben növeli meg a variációs lehetőségeket, mint első látásra tűnik.
Másrészt azon leszünk, hogy a jövőben a szakirányos szemináriumokat ősszel és tavasszal is meg tudjuk hirdetni. Ha annyi hallgatót veszünk fel ezután is, mint az elmúlt években, akkor szemináriumonként három-három csoportra lesz szükség. Szeretnénk ezt úgy beosztani, hogy azokban a félévekben, amelyekre az adott szeminárium az ajánlott tanmenetben esik, kettő, más szemeszterekben egy csoport induljon. Ahhoz, hogy ez működjön, arra van szükség, hogy a hallgatók megértsék az új tanegységlista szellemét, és éljenek az általa kínált lehetőségekkel. Kérjük, hogy a tárgyfelvételnél helyezzék a tartalmi szempontokat előtérbe, mert ha mindenki gondolkodás nélkül követi a javasolt sorrendet, akkor az a merev őszi–tavaszi ritmushoz való visszatérést fogja kikényszeríteni.

▪ Amit viszont érdemes betartani az ajánlott curriculumból, az a félévenként felvett tárgyak számának a ritmusa. Láthatják, hogy az utolsó szemeszterben sokkal kevesebb tárggyal számoltunk, mint ahogy az az eddigi tanegységlistában történt. Ez ugyan azt is lehetővé teszi, hogy aki korábban elmaradt a teljesített óráival, az ne kerüljön nagy bajba, de ennél lényegesen fontosabb volt számunkra az a szempont, hogy BA-tanulmányaik végén a hallgatók zavartalanabbul tudjanak a záródolgozatukra koncentrálni. Higgyék el, szükségük lesz a hatodik félévben arra a szabadságra, amit a tanegységlistába beleterveztünk.

▪ Új elemként jelenik meg a tanegységlistában az, amit hosszas tanakodás után Helyszíni gyakorlatnak neveztünk el. Ez a normál szemináriumok mellett párhuzamosan futó szeminárium-jellegű órák sorozata. A Helyszíni gyakorlat állhat múzeumi órákból, kirándulásokból vagy városi sétákból, a lényeg az, hogy a foglalkozásokat műtárgyak közvetlen közelében tartjuk, és ennek a közelségnek az előnyeit igyekszünk a legteljesebben kihasználni.

▪ Szintén új elem, de csak egy tanegységre terjed ki az Idegen nyelvű szakszövegolvasás. Ennek az elvégzéséhez elég, ha egy világnyelvet ismernek olyan szinten, hogy a kurrens kutatási irodalom olvasásába bele tudjanak vágni. Az ideális természetesen az lenne, ha minden nyelvhez külön csoportot tudnánk indítani, de számítván az angolul olvasók túlsúlyára, valószínűleg lesznek "vegyes" csoportok is. Világnyelv a művészettörténetben az angolon kívül a németet, a franciát és az olaszt jelenti – gondunk lesz rá, hogy folyamatosan lefedjük ezen nyelvek közül azokat, amelyekre igény van. Az Idegen nyelvű szakszövegolvasást a szakirányos tanulmányok legelején javasoljuk felvenni, és jól járnak, ha ezt megfogadják, mert egy sikeres szakszövegolvasás az összes későbbi szemináriumi munkájukhoz, sőt vizsgájukhoz is nagyon hasznos alapot nyújthat. A későbbiekben is természetes elvárás lesz, hogy idegen nyelven olvassanak, nem fognak tudni egy szemináriumot sem elvégezni enélkül, a szakszövegolvasást tehát felfoghatják egy harmadik proszemináriumként. Ne ijedjenek meg, ha egy amúgy jól ismert nyelven egy művészettörténeti szöveggel első nekifutásra nem tudnak mit kezdeni – ez a kurzus épp arra szolgál, hogy ez megváltozzon.

Reméljük, hogy sokuknak tetszik majd az új tanegységlista. Mi nagy reményeket fűzünk hozzá, és azok a hallgatók, akik végigcsinálták a BA-képzést az előző szerint, és beszéltünk nekik a terveinkről, szintén lelkesek voltak. Ha akár a tanegységlistában, akár a fenti kommentárban valami nem világos, akkor feltétlenül tegyék fel a kérdéseiket a kommentekben. Ha minden világos, de véleményük van, legyen az akár pozitív, akár negatív, szintén osszák meg az Intézet közösségével. Egy egyszerű lájknak vagy diszlájknak is nagyon örülünk, de persze minél artikuláltabb a véleményük, annál jobb. Szívesen vennénk azt is, ha felsőbb éves, az előző tanegységlistával tapasztalatokat szerzett hallgatók is leírnák a benyomásaikat. Ne feledjék, hogy itt teljesen névtelenül vagy álnéven is lehet hozzászólásokat írni, de természetesen saját nevének vállalásától sincs oka tartani senkinek.

Nincsenek megjegyzések:

Újabb bejegyzés Régebbi bejegyzés Főoldal