2012. január 20., péntek

Merre tovább, múzeumok?

MEGHÍVÓ

Szakmai beszélgetés-sorozat az országos művészeti múzeumok jelenéről és jövőjéről
az ELTE BTK Művészettörténeti Intézetében

Indító beszélgetés: 2012. január 25. szerda, 16 óra
ELTE BTK Művészettörténeti Intézet, 1088 Budapest, Múzeum krt 4/A.
fsz. 39. terem

A tervezett program:

Néhány szó a konzultáció-sorozat céljairól (Rényi András intézetigazgató)
   · az intézmények összevonásával és a gyűjtemények egyesítésével kapcsolatos nyilvános szakmai diskurzus elősegítése;
   · a múzeumügy hazai és nemzetközi kontextusának ill. az intézményrendszer és a hazai szakma helyzetének reális áttekintése: erények és hiányosságok
   · hagyományok, perspektívák és kockázatok felmérése

Felkért hozzászólók:
Róka Enikő, Magyar Nemzeti Galéria
Vécsey Axel, Szépművészeti Múzeum
Endrődi Gábor, ELTE BTK Művészettörténeti Intézet

dr. Baán Lászlóval, a Szépművészeti Múzeum főigazgatójával beszélget Szentesi Edit művészettörténész (MTA Művészettörténeti Kutatóintézet)
   · a szakmai viták lefolytatásának intézményi keretei; döntéshozatali mechanizmusok; a “minőségbiztosítás” intézményes garanciái;
   · intézményösszevonás(ok) és gyűjteményegyesítés(ek); tervek, koncepciók, rémhírek és realitások;
   · a gyűjteményezés- és kiállítás-politika körvonalai; az állandó és időszaki kiállítások problémája;
   · külföldi kiállítások: célok, tervek, kockázatok;
   · a múzeum mint tudományos műhely: miként garantálhatók a kutatások anyagi és szakmai feltételei?

Vita, hozzászólások – moderál Szentesi Edit
Javaslatok a konzultáció folytatására

1 megjegyzés:

ELTE Művészettörténeti Intézet írta...

A meghívóban eredetileg más helyszín szerepelt, de időközben sikerült nagyobb termet szerezni. A fent olvasható adat (Múzeum krt. 4/A, fsz. 39. terem) a jó.

Újabb bejegyzés Régebbi bejegyzés Főoldal